20-04-2011

"85 XPONIA .A.O.K"

AN HMEPA TI 20 APIIOY 1926,EIHMA KAI ME TH BOYA (OY ENE KI OI AIOI),TO ONEIPO EKATOMMYPIN ANPN AIPNEI APKA KAI OTA.H POYIA ENNA TO IANTA .A.O.K ! XPONIA OA AOK MA!

 

Y.:MOI EPYI KAOIOI KAENOBIOI TOY A.,BPAYKINHTOI E POOO IEN KI ANATYH KEH,AOAIAN KAI AAAN THN HMEPOMHNIA IPYE.TI 12 APIH ANAEPOYN OI ANEKIHHTOI.AI KAA OY EN AAAN KAI TO ETO IPYE...,ANITOPHTOI!
20 APIIOY 1926 PE !!


HMEIH:TO APAAN APPO EINAI KEIMENO MEOY TH YNTAK.EITPOH KAI OXI EIHMH TOOETHH TN NORTHERNERS

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]