10-03-2011

''AOK-MAKET,EIKONE IAYH... ''

IAYH BAPAEI TO ITOPIKO K ATE KPATAIO MAKETAKI TOY AOK.OI ANAKYKIMOI APAONTE TH K.A.E KAI TOY A. EN EINAI IKANOI NA TAMATHOYN TON KATHOPO.PTOANH PEZIIKIA ME AIKTE NA EKATAEIOYN THN OMAA KAI YAHOI AHPTOI 6MHNO K BAE...MEPIKOI K AO TO POHOYMENO KAOKAIPI...EOMENO KAOKAIPI IOYPA EN A YAPEI,KA H KATATAH MOIAZEI MH ANATPEIMH. TO TEO A KANEI AOXH K O IOTIMO PONTITH MANOO...ME IA OIA,AME OOTAX IA OYKETO! YNAYIE,AOPOMIE,OY EINAI TA ETA MAPMA-MPIIO? ANTE KANTA EPE MA KAI THN TZOYIA NA OYTAPOYME TOYAXITON,PIN KATEBAEI AYAIA...


Y.:MPABO K MONO MPABO E OYH,TEXNIKO THM K OOY AIKTE K YAHOY OY AP'OTI AHPTOI EXOYN THN OMAA HA E XEH ME THN AEPEYOTHTA TH IOIKHH.

 

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]