27-04-2011

"XPITO ANETH-AH ANETH"

XPONIA OA,XPITO ANETH,AH ANETH.EYXE OY OTAN AOYN NA EONTAI KOINOTYA H AO XAIPETIMO O TN HMEPN,AA BAINOYN MEA AO THN KAPIA KAI THN YXH TOY ANPOY AOKTOYN EXPITH EPMHNEIA KAI HMAIA.A EYXHOYME KI EMEI ME TH EIPA MA XPONIA OA E OO TON KOMO KAI YIKA TON ANYEPBHTO IANTA AO TOY AOK.

HMEIH:TO APAAN KEIMENAKI EINAI PAMMENO AO MEO TH YNTAKTIKH EITPOH TOY site KAI EN AOTEEI EIHMH TOOETHH TN NORTHERNERS.

[Επιστροφή στην Αρχική σελίδα]